Pneuservis VEREX - pneumatiky, disky, komplety, pneuservis...

Ceník obsahuje 9043 položek.

Počet online uživatelů: 28.
Košík je prázdný.
Registrace
 

Nákupní řád

1.Registrace a první objednávka na www.verexpneu.cz, www.verex.cz

 • 1/1. Vstup do internetového on-line obchodu www.verexpneu.cz, www.verex.cz je možný i bez nutnosti registrace.
 • 1/2. Pro objednání zboží, objednání přezutí na zimní a letní pneu, disky nebo kompletní kola na on-line stránkách www.verexpneu.cz či www.verex.cz je registrace nutná.

2. Záruka zboží, závaznost objednávky a termín dodání zboží

 • 2/1. Záruka na zboží zakoupené na www.verexpneu.cz a www.verex.cz je 24, nebo prodloužená na 36 měsíců ode dne prodeje.
 • 2/2. Odeslaná objednávka je závazná ze strany objednajícího a lze jí zrušit jen s písemným souhlasem Firmy Verex, s.r.o.. Firma Verex, s.r.o. si vyhrazuje právo na storno objednávky ze strany objednajícího a to i bez udání důvodů.
 • 2/3. Po odeslání objednávky budete informování naším prodejcem, zda objednávku přijímáme či ne a v případě že ano bude Vám sdělen termín dodání zboží a to telefonicky či e-mailem. V případě nedostupnosti zvoleného zboží, Vám bude nabídnuto zboží jiné podobné kvality a ceny nebo bude objednávka stornována ze strany Firmy Verex, s.r.o. z důvodů nedostupnosti podobného zboží či ceny zboží, nebo jiných důvodů. Objednané zboží, které bude skladem Vám dle možností bude odesláno přibližně do 48 hod od potvrzení objednávky ze strany Firmy Verex, s.r.o..
 • 2/4. K uzavření kupní smlouvy a vzniku závazku dodat zboží dochází potvrzením objednávky zákazníka ze strany Firmy Verex, s.r.o..

3. Platba za zboží, služby

 • 3/1. Platba za zboží objednané na stránkách www.verexpneu.cz a www.verex.cz je realizovaná prostřednictvím přepravní službou INTIME-WEDO a to formou dobírky, nebo hotovostně přímo na provozovně – VEREX, s.r.o. Tišnovská 305 Kuřim, 664 34.
 • 3/2. Platba za zboží odebrané v naší provozovně je pouze hotovostně, pokud Firma Verex, s.r.o. neurčí jinak. Platba při přepravě zboží k zákazníkovi službou INTIME-WEDO, je formou dobírky pokud Firma Verex, s.r.o. neurčí jinak.

4. Doprava zboží k zákazníkovi

 • 4/1. Zboží k zákazníkovi přepravuje spediční společnost INTIME-WEDO. Na adrese doručení je nutné zajistit v den doručení převzetí zboží v době od 7:00 - 18:00.
 • 4/2. Firma Verex, s.r.o. může i bez předchozího upozornění změnit dopravní společnost.
 • 4/3. Náklady za dopravné:
  • Osobní, lehké, nákladní, VAN, letní či zimní pneu, (100 Kč za 1 ks pneu).
  • Motocyklové pneumatiky: (126 Kč za 1-2 ks, 256 Kč za 3-4 ks atd. ...).

5. Ceny zboží a služeb

 • 5/1. Ceny zboží či přezutí na stránkách www.verexpneu.cz, www.verex.cz jsou závazné, až do odvolání FA. VEREX, s.r.o.
 • 5/2. VEREX s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného oznámení, či oznámení jiným způsobem.
 • 5/3. Registrací na stránkách www.verexpneu.cz, www.verex.cz vzniká zákazníkovi nárok na slevu zboží z běžných prodejních cen.
 • 5/4. Pro nákup zboží za velkoobchodní ceny nás kontaktujte e-mailem či telefonicky. Kontakty naleznete na našich www stránkách. Pro nákup zboží za velkoobchodní ceny je nutné zaslat na naši adresu či e-mail kontaktní údaje a kopii Ž.L. s předmětem podnikání PNEUSERVISU, ÚDRŽBA či PRODEJ MOTOROVÝCH VOZIDEL.

6. Záruka vrácení peněz - zboží

 • 6/1. Zákazník má právo do 14 dnů od zakoupení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zakoupené zboží vrátit na naší provozovnu. (Neplatí pro velkoobchodní odběratele)
 • 6/2. Záruka vrácení peněz- zboží se nevztahuje na poškozené zboží, nebo zboží které ponese známky opotřebení či montáže a dále na špatně vybrané zboží bez předchozího prověření s prodejcem našeho pneu obchodu www.verexpneu.cz, www.verex.cz.
 • 6/3. Náklady za dopravné ve výši 125Kč včetně DPH za každé 2ks zboží hradí zákazník. (1-2ks 125kč, 2-4ks 250kč, 4-6ks 375kč, atd)

7. Storno poplatky

 • V případě, že zákazník již odeslanou zásilku stornuje či nepřevezme, je povinen uhradit náklady na dopravu ceny včetně DPH

8. Zpětný odběr použitých pneumatik

 • Odběrové místo: Firma Verex, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim Po – Pá. 7:00 – 16:00 hod
 • Na základě dokladu o koupi pneumatik, Vám budou ve stejném počtu kusů jako na prodejním dokladu převzaty ojeté pneumatiky k ekologické likvidaci zdarma. V případě nedodání prodejního dokladu Vám bude při převzetí ojetých pneumatik účtován manipulační poplatek za dopravu 30 Kč za kus včetně DPH.

9. Reklamace letních, zimních pneu, disků a kompletních kol

Reklamace zboží

 1. Reklamace zboží probíhá v souladu se Zákonem o reklamacích.
 2. Reklamující je povinen při uplatnění reklamace předložit jakýmkoliv způsobem reklamované zboží a doklad o jeho nabytí na níže uvedené adrese provozovny společnosti VEREX, s.r.o., který zároveň slouží jako záruční list v kontaktním místě pro přijetí reklamací společnosti VEREX, s.r.o. na adrese VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34.
 3. Pokud se zákazník nemůže dostavit osobně na místo pro přijetí reklamací, může využít možnosti zaslání reklamované zboží přepravní službou společně s popisem závady do místa pro přijetí reklamací společnosti VEREX, s.r.o. vždy na adresu VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34
 4. Společnost VEREX, s.r.o. neodpovídá za dodržení termínů pro vyřízení reklamace v případě požadavku zákazníka na předání reklamovaného zboží výrobci k podrobnějšímu posouzení.
 5. Společnost VEREX, s.r.o. se zavazuje neprodleně po obdržení výsledku o reklamaci ze strany výrobce informovat zákazníka o výsledku reklamace. V případě uznané reklamace obdrží zákazník „Vyjádření o reklamaci“ a náhradou nové zboží ihned po dodání od výrobce zdarma a přiměřenou náhradu za přepravné při odeslání reklamovaného zboží do místa reklamace. V případě zamítnuté reklamace obdrží zákazník neprodleně „Vyjádření o reklamaci“ a reklamované zboží mu bude vráceno na jeho náklady, nebude-li dohodnuto jinak.
 6. Po obdržení reklamovaného zboží bude kupující kontaktován e-mailem pro doplnění informací k reklamačnímu řízení, například informace o vozidle, pozici reklamovaného zboží na voze, tlaku a dalších potřebných informací které jsou nutné pro zákonné vyřízení reklamce.
 7. Po obdržení vyřešené reklamace od výrobce bude kupující prodávajícím neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem o výsledku reklamace na kontaktní údaje uvedené při podání reklamace, nejpozději do třiceti „30“ dnů.
 8. V případě kladné reklamace bude telefonicky nebo emailem dohodnuto s kupujícím o předání zboží, vrácení podílu nebo celé kupní ceny.
 9. V případě zamítnutí neoprávněné reklamace bude kupující telefonicky nebo emailem neprodleně informován o výsledku reklamace a dohodnut další postup dořešení reklamace a vrácení reklamovaného zboží.
 10. Neodstranitelné a odstranitelné vady: pokud se vyskytnou na zboží odstranitelné vady má kupující nárok na jejich odstranění bez zbytečného odkladu. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo pokud se týká vada jen části věci, má nárok na výměnu dané části zboží. Pokud není takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 11. Pokud se vyskytne neodstranitelná vada, která brání řádnému užívání věci jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Taktéž může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu zboží při opětovném výskytu opravitelných vad a to (při třetí stejné opravitelné vadě nebo jakékoli čtvrté vadě).
 12. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
 13. Kupujícímu odpovídá prodávající za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. má zboží vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednaly, a pokud nemají ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal ve své prezentaci nebo které kupující očekává s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné výrobcem či prodávajícím. Dále že se zboží hodí pro účel, který pro jeho použití uvádí výrobce nebo prodávající či ke kterému se zboží tohoto druhu většinou používá. zboží odpovídá kvalitě nebo provedením inzerovanému výrobku či předloze, pokud byla jakost či provedení určeno podle dohodnutého inzerovaného výrobku či vzorku dle předlohy. Dále, je li zboží ve správném množství, míře či hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 14. Ujednání uvedená v odstavci 13 se neuplatňují u zboží nabízeného za sníženou cenu na vadu, kvůli které byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho běžným a obvyklým používáním, u již použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při nákupu a převzetí kupujícím, či pokud to vyplívá z povahy zboží.
 15. Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, považuje se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Za datum uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající převzal od kupujícího reklamované zboží.

10. Ochrana osobních údajů GDPR

 • Společnost Verex, s.r.o., nakládá s osobními údaji dle znění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a informace o osobních údajích jsou zabezpečeny a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR zejména však se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost VEREX, s.r.o. s těmito uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Společnost Verex, s.r.o. je jak prodávajícím pro plnění všech povinností z kupní smlouvy tak i jejich uchovávání dle zákona a i správcem osobních údajů a dat.
 • Společnost VEREX, s.r.o., může předávat osobní údaje třetím stranám a to jen na základě zpracování objednávky a její distribuce zboží či služeb smluvní stranou Verex, s.r.o., zejména přepravcům či poskytovatelům dalších služeb a to jen pro účely zpracování objednávky a její vyřízení . Tato třetí strana nebude nijak dále takové údaje zpracovávat či využívat pro vlastní potřebu.
 • Osobní údaje zákazníků jsou řádně a plně zabezpečeny proti zneužití třetí stranou a společnost Verex s.r.o., tyto data uchovává po dobu nejméně 3 let v rozšířeném rozsahu a pro plnění legislativních povinností po dobu nejméně 10 let v minimálně základním především pro účetní a archivační.
 • Zákazník může u společnosti VEREX s.r.o. kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V tomto případě zákazník kontaktuje společnost Verex, s.r.o pomocí kontaktů uvedených na webových stránkách, ve kterém došlo k vytvoření objednávky. Společnost Verex, s.r.o., na základě takové žádosti již nadále nebude zpracovávat osobní údaje zákazníka jinak, než pro účely evidence dané platnou českou legislativou či oprávněným zájmem správce.
 • V případě podezření, že nezpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR nás Neprodleně prosím informujte a v případě že bude vaše podezření oprávněné, dojde z naší strany k neprodlené nápravě Vašich osobních údajů nebo se můžete obrátit přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • V případě uchováváme Vašich osobní data na základě získaného souhlasu, můžete takový souhlas kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu budou takové osobní data vymazána nebo anonymizována. Souhlasem se nerozumí taková data, která jsou získána za účelem uskutečnění kupní smlouvy a následných legislativních povinností. Vaše osobní data mohou být úplně zrušena po uplynutí takového účelu, za jakým účelem byla získána nebo se na ně již nadále nevztahují legislativní povinnosti